Wizytacja

Administrator

W czwartek oktawy wielkanocnej (4 kwietnia) w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją abp Wojciech Polak, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski.

Ks. arcybiskup rozpoczął pobyt w naszej wspólnocie o godz. 13:00 spotkaniem z kapłanami na plebanii. W programie wizytacji znalazły się: pobyt w Obłaczkowie – w miejscu, gdzie sprawowana jest niedzielna Eucharystia,  odwiedziny u osób chorych w ich domach, spotkanie z parafialną radą ekonomiczną i duszpasterską oraz przedstawicielami grup duszpasterskich działających w parafii. Był to czas na zaprezentowanie różnych form zaangażowania w życie parafii. W czasie, przebiegającego w bardzo miłej atmosferze, spotkania z Księdzem Prymasem o sobie i swoich grupach opowiedzieli przedstawiciele rady ekonomicznej oraz Towarzystwa św. Wojciecha, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, lektorów, Matek w Modlitwie, Grupy Modlitewnej ojca Pio, Wspólnoty Żywego Różańca. W spotkaniu uczestniczyli także parafialni duszpasterze, p. kościelny, p. katechetka i panowie, którzy swoją posługą i pracą  przyczyniają się do  właściwego funkcjonowania parafii. Ksiądz Prymas w czasie pobytu w naszej parafii gościł także u księży wikariuszy, co jest typowym punktem każdej wizytacji oraz wizytował biuro parafialne, zapoznając się z księgami, które każda parafia jest zobowiązana prowadzić. Ostatnim i najważniejszym punktem wizytacji była Eucharystia, sprawowana przez ks. abp Wojciecha Polaka, w czasie której udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

licznik odwiedzin strony