Matki w Modlitwie

Administrator

 

MATKI W MODLITWIE

Przy naszej Parafii działa grupa "Matek w Modlitwie", która wspólnotowo modli się za swoje dzieci i wnuki w różnym wieku i w różnych potrzebach.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi. Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Na spotkaniach korzystamy z modlitewnika, zawsze modląc się do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha, pozostawiamy również czas na modlitwę spontaniczną.

Powierzamy swoje dzieci i wnuki Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Najświętszego Sakramentu imiona dzieci zapisane na białych krążkach papieru. Ten gest, powtarzany na każdym spotkaniu - symbolizuje nasze całkowite oddanie dzieci opiece Bożej.

Dziesiątką różańca modlimy się również za dzieci nienarodzone, niechciane, w domach dziecka i za ojców dzieci.

Jest również czas na cichą, indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu.

W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątek o godzinie 19.15 w Kaplicy Szpitalnej.

licznik odwiedzin strony