Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej

Przed podejściem do konfesjonału odmów spowiedź powszechną.

 

Po podejściu do konfesjonału:

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Następnie przeżegnaj się:

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mam …. lat.

albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … .

Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …

Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:

 

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

 

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył.

Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:

 

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)

 

Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno:

 

Amen.

 

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:

Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

 

Odpowiedz:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

Odpowiedz:

Bóg zapłać.

 

Idź teraz do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy i podziękuj Mu za przebaczenie, proś o pomoc w wypełnianiu postanowień i odpraw zadaną przez kapłana pokutę.

licznik odwiedzin strony