Towarzystwo Świętego Wojciecha

logo

 

Trochę historii

Towarzystwo Świętego Wojciecha jest publicznym stowarzyszeniem katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którego celem jest: zrzeszenie świeckich katolików dla ożywienia doczesnego porządku duchem chrześcijańskim, szerzenie kultu świętego Wojciecha i dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne świętego, pogłębianie formacji religijnej członków oraz środowisk, w których żyją, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, integrowanie społeczności katolickiej oraz podejmowanie problemów społecznych.

Powołane zostało przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa dekretem erygującym z 18.061990r, aprobowane 19.03.1993 r dekretem przez Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego, który był wówczas zwierzchnikiem Towarzystwa. Jego następcą jest obecnie Ks. Abp Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski.

Towarzystwo Świętego Wojciecha jest kontynuatorem Towarzystwa Straży Świętego Wojciecha powstałego w Gnieźnie w 1882 roku.

 

Świadectwem przynależności do Towarzystwa jest charakterystyczny strój organizacyjny (płaszcz z emblematem, beret) oraz legitymacja i znaczek towarzystwa.

Nasze podwórko

Między-parafialne Koło Towarzystwa Św. Wojciecha we Wrześni powstało w 1993r., przynależy ono do regionu gnieźnieńskiego. Inicjatorem powołania naszego Koła i pierwszym prezesem (1993-2000) był nieżyjący już brat Lech Cieślak. Ogromnego wsparcia i pomocy w tym zakresie udzielili Ks. prałat Władysław Kierzek i Ks. kan. dr Kazimierz Głów. Ks. Prał. Władysław jako ówczesny proboszcz parafii Świętego Ducha otoczył opieką nasze Towarzystwo i udzielił nam gościny na terenie plebani, to samo czyni obecnie Ks. dziekan Kazimierz Kuczma.

Następnym Prezesem został brat Marian Rogoziński (2000 - 2012), a obecnie prezesem jest brat Mieczysław Ratajczak. W kole jest nas 10 braci z różnych wrzesińskich Parafii.

 

Zadania Towarzystwa Św. Wojciecha

Członkowie Towarzystwa zgodnie ze statutowymi celami pielgrzymują do Grobu Świętego Wojciecha, uczestniczą w czynny sposób w uroczystościach ku czci swojego patrona. Ponadto powinni przybliżać społeczeństwu postać św. Wojciecha, jego dzieła, utrzymywać więzi z miejscami związanymi z życiem i męczeństwem świętego, organizować spotkania prelekcje lub sympozja mające na celu zapoznanie uczestników z katolicką nauką społeczną oraz dziejami Kościoła.

Członkami Towarzystwa Świętego Wojciecha mogą zostać mężczyźni świeccy wykazujący się aktywnym życiem religijnym a także zaangażowaniem w działalności społecznej oraz kapłani.

Towarzystwo Świętego Wojciecha pomaga w organizacji i przebiegu uroczystości parafialnych, prowadzeniu modlitw i nabożeństw oraz bierze udział w dorocznych rekolekcjach. Ważnym zadaniem każdego koła parafialnego jest współpraca z duszpasterzami w zakresie spraw materialnych i społecznych. Zgodnie z nowym statutem Towarzystwo może działać na terenie innych diecezji za zgodą biskupa diecezjalnego.

 

Spotykamy, w każdą drugą środę miesiąca, zawsze po wieczornej Mszy św. - za wyjątkiem lipca i sierpnia.

 

Bracia naszego Koła uczestniczą w uroczystościach odpustowych parafii Świętego Ducha i parafii Farnej jak również w procesji Bożego Ciała.

 

Szczęść Boże!

licznik odwiedzin strony