W świątecznym nastroju

Magdalena Gąsiorek, Ewa Jastrzębska

W okresie Bożego Narodzenia różne wspólnoty działające przy naszej parafii spotykały się w swoich grupach na dzieleniu się opłatkiem i radosnym kolędowaniu. Również ministranci wraz z rodzicami oraz lektorzy, a także kandydaci na ministrantów, zgromadzili się pewnego grudniowego dnia, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem.

Świąteczną radość dzielili z nimi także zaproszeni goście, m. in. ks. prałat Władysław Kierzek. Spotkanie opłatkowe wspólnoty ministranckiej było szczególnym czasem, który upłynął w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wzorem lat ubiegłych przybyły na nie całe rodziny. „Uroczystość rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i kolędą – wspominają ministranci – Ks. Bogumił, opiekun naszej grupy, złożył wszystkim życzenia, a następnie dzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wielu łask od Boga, dobra od ludzi, wytrwałości w służbie przy ołtarzu, …”. W czasie spotkania nie zabrakło niespodzianek, o które postarał się ks. Bogumił. Ministranci zostali obdarowani paczkami pełnymi słodyczy, a niezawodne mamy chłopców z LSO zadbały, aby na stołach, przy których zasiedli do świętowania, znalazło się pyszne ciasto. A co najważniejsze, nie zabrakło wspólnego kolędowania i wspaniałego nastroju, o który zatroszczyli się wszyscy uczestnicy opłatkowego spotkania. Ponadto był to również czas podsumowań minionego roku służby ministranckiej.  Ks. Bogumił przypomniał najważniejsze wydarzenia w kończącym się 2014 roku. Wśród tych wydarzeń należy szczególnie podkreślić przyjęcie w ostatnim czasie do grona ministrantów nowych chłopców. W niedzielę, 28 września, na Mszy świętej o godz. 11.00 dwóch kandydatów: Piotr Charemsa i Patryk Szymański zostało przyjętych do LSO. Chłopcy świadomi, że służba przy ołtarzu to także świadectwo ich życia złożyli przysięgę i otrzymali poświęcone kołnierze. Po Mszy świętej cała wspólnota ministrancka spotkała się na słodkim poczęstunku, a ks. opiekun opowiedział o swojej drodze „od ministranta do kapłana”. W innym czasie do grona ministrantów został przyjęty także Nikodem Jezierny.

 

Spotkanie opłatkowe było doskonałą okazją do integracji całego zespołu Liturgicznej Służby Ołtarza  i być może zachętą dla nowych kandydatów.

W oktawie Bożego Narodzenia opłatkowo – kolędowe spotkanie zorganizowali również członkowie Odnowy w Duchu Świętym , Żywego Różańca i Towarzystwa św. Wojciecha. Tradycyjnie z kolędowym repertuarem wystąpił w naszym kościele chór „MIŁOŚNICY KOLĘD” oraz chór „LUTNIA”,  pod dyrekcją naszego pana organisty Władysława Dłoniaka.

licznik odwiedzin strony