Złoty Jubileusz

Magdalena Gąsiorek

Z okazji złotego jubileuszu pobytu sióstr urszulanek w naszej parafii i we Wrześni 9 lutego br. ks. bp senior Bogdan Wojtuś sprawował uroczystą Mszę świętą dziękczynną, którą koncelebrowali: ks. prałat Władysław Kierzek, ks. kanonik Kazimierz Głów i ks. proboszcz Kazimierz Kuczma. We Mszy świętej wzięły udział siostry urszulanki: przełożona generalna m. Franciszka Sagun, przełożona centrum s. Justyna Wiench oraz siostry pracujące na przestrzeni 50 lat w naszej parafii i pochodzące z Wrześni. Na początku Eucharystii wszystkich gości i parafian powitał ks. proboszcz Kazimierz Kuczma, a s. Bogusława Burwan przedstawiła krótką historię obecności sióstr w naszej wspólnocie i poprosiła ks. biskupa o przewodniczenie Mszy świętej dziękczynnej. W swoim wystąpieniu s. Bogusława wspomniała o wypadku, do jakiego doszło w okolicy Węgierek, w którym zginęła ówczesna przełożona generalna m. Franciszka Popiel i siostra asystentka. To wydarzenie zadecydowało o utworzeniu placówki urszulańskiej we Wrześni. Siostra Bogusława przypomniała także inne bardzo ważne zdarzenie – kilka lat po śmierci m. Urszuli Ledóchowskiej w naszym szpitalu wrzesińskim zdarzył się cud za jej wstawiennictwem. Z kolei ks. bp Bogdan w homilii położył szczególny akcent na osobę i działalność świętej założycielki urszulanek. Wspomniał także czas, gdy jako młody biskup – kilka miesięcy po konsekracji – został oddelegowany przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski, kard. Józefa Glempa do Wrześni, aby odprawić nabożeństwo przy relikwiach św. Urszuli (wtedy jeszcze błogosławionej), które były przewożone z Rzymu, gdzie zmarła, do Pniew. Na trasie Rzym – Pniewy znalazła się także Września.

W procesji z darami podczas Mszy świętej siostry przyniosły do ołtarza obraz św. Urszuli Ledóchowskiej, który jest darem sióstr dla naszej parafii. Oprócz tego daru siostry ofiarowały orant, wykonany ręcznie przez siostry pniewskie.

Przed zakończeniem Eucharystii s. Justyna Wiench jako przełożona centrum poznańskiego wypowiedziała słowa podziękowania pod adresem wszystkich uczestniczących w uroczystości. Przedstawiciele różnych wspólnot działających w parafii, a także szkół, w których pracują s. Bogusława i s. Janina, złożyli siostrom gratulacje z okazji jubileuszu i serdeczne życzenia. Przed błogosławieństwem ks. biskup poświęcił nowy obraz, który odtąd będzie wisiał w naszej świątyni.

Uroczystość w kościele zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. A potem siostry spotkały się przy rodzinnym stole, gdzie było mnóstwo wspomnień, a czas upłynął bardzo szybko w ciepłej i serdecznej atmosferze.

 

licznik odwiedzin strony