Warunki przystąpienia do sakramentu bierzmowania

WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA  DO  SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA (klasa III gimnazjum)

W  PARAFII  ŚWIĘTEGO  DUCHA  -  WRZEŚNIA

W tym roku odbędą się cztery spotkania obowiązkowe. Będą one przeprowadzone w piątek (daty do końca tego roku: 10.10; 31.10; 21.11; 12.12). Rozpoczną się o godz. 17.15 w salce katechetycznej.

W miesiącu styczniu i lutym z racji przypadających „odwiedzin duszpasterskich” w parafii a potem ferii, spotkań nie będzie. Daty na nowy rok kalendarzowy zostaną wyznaczone i przekazane do wiadomości pod koniec miesiąca grudnia br. Do 31 października trzeba zdać dary Ducha Świętego !!!!

 

Ze spotkań piątkowych zwalnia tylko choroba !!!!

 

Każda obecność na Mszy św. oraz innych nabożeństwach potwierdzana będzie pieczątką lub podpisem Księdza! w książeczce kandydata do bierzmowania.

Książeczka do sakramentu bierzmowania zawiera:

- dane osobowe, które należy wypełnić zaraz po otrzymaniu książeczki

- oświadczenie rodziców - brak podpisu ze strony Rodziców upoważnia mnie do tego, iż nie będę postępował w brew Państwa woli i nie mogę pozwolić na to, by syn czy córka otrzymali sakrament bierzmowania.

- zgłoszenie kandydatury katechecie – podpis katechety

- miejsce do wpisania imienia obranego do sakramentu bierzmowania.

Kandydat zobowiązany jest wybrać imię świętego(-tej) bądź błogosławionego(-nej) do 31 października br. i w kilku zdaniach opisać życiorys w książeczce oraz umieć go przedstawić własnymi słowami.

- miejsce obecności na spotkaniach formacyjnych - zgodnie z miesiącami kalendarza będą stawiane pieczątki.

- miejsce dotyczące Mszy św. w niedzielę

Kandydat uczestniczy w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.15 (obowiązuje od 21 września), a swoją obecność potwierdza podpisem księdza.

- miejsce dotyczące Różańca świętego.

Kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa, co najmniej w 7 nabożeństwach różańcowych (dla dorosłych) a swoją obecność potwierdza podpisem księdza.

- miejsce dotyczące Mszy św. „roratniej”

Kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa co najmniej w 6 „roratach” – uzyskuje podpis księdza

- miejsce dotyczące Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej (dla dorosłych) i Triduum Paschalnego

Kandydat zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa, (we wszystkich) w/w nabożeństwach. Z nich również uzyskuje podpis kapłana.

- miejsce dotyczące Nabożeństw majowych

Kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa co najmniej w 6 nabożeństwach – uzyskuje podpis księdza

- miejsce dotyczące spowiedzi św.

Kandydat zobowiązany jest przystąpić do spowiedzi św. na początku przygotowania do sakramentu bierzmowania, (pierwszy piątek miesiąca października w godz. 15.30-17.00) a także w okresie adwentu, wielkiego postu oraz przed przyjęciem bierzmowania. Potwierdza to podpis kapłana z datą spowiedzi.

Oczywiście nie rezygnuje ze spowiedzi św. pierwszopiątkowej czy też częstszej wynikającej z potrzeby serca.

Młodzież ochrzczona w innych parafiach, zobowiązana jest do przyniesienia metryki Chrztu św. do końca września ( o ile nie został dokument dostarczony w 2 klasie do ks. Konrada !!! )

Także ci kandydaci, którzy są z innej parafii, a chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii Świętego Ducha, muszą do końca września przynieść zgody od proboszcza swojej parafii !!!

(o ile nie został dokument dostarczony w 2 klasie do ks. Konrada !!! )

Z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania wiążą się także koszta. Wchodzą na nie: kwiaty, wystrój Kościoła, dar ołtarza złożony w trakcie Sakramentu Bierzmowania, książeczka i formularz kandydata do bierzmowania, pamiątka bierzmowania wraz z krzyżem, ksero i inne… Uprzejmie proszę o uiszczenie jednorazowej kwoty pieniężnej w wysokości 50 zł w dniu 18 września, jeżeli ta data nie jest w zasięgu budżetu domowego, proszę o wpłatę do dnia 10 października br.

licznik odwiedzin strony